Entä painepesurin tuleva kehitys?

2023-02-28

Markkinatutkimusten tulosten analyysi osoittaa, että korkeapainepesurilla on laajat markkinakehitysmahdollisuudet Kiinassa. Kehittyneissä maissa ulkomailla korkeapainepesukonetta on käytetty laajasti perheessä, joten markkinoiden kysyntä on erittäin suuri ja trendi on kasvava. Ja kotimarkkinoiden markkinatutkimuksessa ja -analyysissä todettiin, että kotimaan painepesurimarkkinoiden pitäisi olla vielä lähtötilassa, korkeapainepesun käyttö on edelleen hyvin vähäistä ja rajoittuu suurten ja keskisuurten yritysten käyttöön. Kuitenkin talouden nopean kehityksen, autoteollisuuden nopean kehityksen ja autojen yleistymisen, ihmisten elinympäristön asteittaisen parantamisen ja elinympäristön laadun paranemisen myötä korkeapainepesulaitteiden kotimarkkinat ovat myös kasvaa nopeasti, ja myös markkinoiden kysyntä kasvaa nopeasti.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy